Disclaimer

Disclaimer
De website www.hospitalityconsultancy.org wordt beheerd door the Bos company. Bij de samenstelling van de inhoud is grote zorgvuldigheid betracht. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. the Bos company is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Auteursrecht
Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron en handhaving van de naar de the Bos company leidende verwijzingen in deze informatie. the Bos company nodigt herdistributeurs van zijn informatie, evenals andere intermediairs, uit om tot wederzijdse afstemming over het the Bos company-informatieaanbod te komen.

E-mailbeleid
the Bos company streeft ernaar om jouw vraag binnen een werkdag af te handelen. Mocht de beantwoording van jouw vraag meer tijd in beslag nemen, dan wordt hierover contact met jou opgenomen.

E-mail disclaimer
Voor de volledige en juiste overbrenging van de inhoud van een e-mail (en eventuele attachments) en de tijdige ontvangst hiervan kan niet worden ingestaan. Vertrouwelijkheid kan niet worden gewaarborgd. Dit betekent dat:
1. the Bos company geen bestuursrechtelijke besluiten bekend maakt door middel van e-mail;
2. the Bos company geen privaatrechtelijke of andere verplichtingen aangaat door middel van e-mail.

Het informele en open karakter van e-mailvekeer brengt verder met zich mee dat:
1. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers geen rechten zijn te ontlenen;
2. Een e-mail computervirussen kan bevatten. the Bos company is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg daarvan.

Techniek
De site is ontworpen voor schermgrootte 1024×768 en in ieder geval te bekijken met de browsers Mozilla firefox (versie 5.0 of hoger) en Microsoft Internet Explorer (versie 10.0 of hoger).