Privacy

the Bos company gaat zeer zorgvuldig om met de privacy van haar klanten en bezoekers om. Hoe wij dit doen, treft je onderstaand aan.

Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat jouw persoonlijke gegevens alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn aangevraagd en dat ze alleen onder ogen komen van de mensen voor wie ze bestemd zijn. De wet geeft je het recht om de over u opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Wat registreert Hospitalityconsultants.org?
Wij registreren alleen adresgegevens, contactinformatie, gestelde vragen en daaruit voortvloeiend andere informatie.

Waarom registreert Hospitalityconsultants.org?
De registratie dient meerdere doelen. Enerzijds om inzicht te krijgen in wie de bezoekers zijn – in feite marketing- en analysedoelstellingen. Daarmee kunnen wij de site en dienstverlening nog beter aan de wensen en eisen van de klant laten voldoen. Tevens proberen wij door het vragen van persoonlijke gegevens de kwaliteit van gegevens te waarborgen.

Je kunt bij jouw registratie aangeven of je akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief en aanbiedingen per post of e-mail. Als je hiervoor akkoord geeft, kun je gericht (door the Bos company geregelde en verstuurde) aanbiedingen en kortingen ontvangen. In dit laatste geval loopt de mailing per post of e-mail altijd via ons waardoor wordt voorkomen dat jouw adres een eigen leven gaat leiden bij die organisaties die van deze service gebruik willen maken, tenzij je uiteraard zelf jouw gegevens bij deze organisatie achterlaat.

Toestemming
Door jouw persoonlijke gegevens via het registratieformulier aan the Bos company te verschaffen geef je toestemming aan ons om deze persoonlijke informatie te verzamelen, te bewaren en te gebruiken zoals bovenstaand is aangegeven.

Aanpassing gegevens
Mocht je jouw persoonlijke gegevens willen aanpassen, dan kan dat altijd. Houd echter rekening met een verwerkingstijd van enkele dagen.

Hyperlinks
Onze site bevat bevat verwijzingen, links naar andere websites. Ondanks het feit dat websites gescreend worden voordat ze worden opgenomen, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en de wijze waarop deze sites met privacygevoelige informatie omgaan. Voor alle duidelijkheid: zij hebben geen toegang tot uw adresgegevens tenzij je deze zelf achterlaat.

Contact
Indien je vragen of opmerkingen heeft over het bovenstaande, kun je altijd contact met ons opnemen.