ODC Hospitality

De ODC Hospitality is een gespecialiseerde ODC meting / coaching gericht op de basiscompetenties van Hospitality. Gebaseerd op de al bestaande ODC meting. Een uniek ontwikkelkompas rond het thema hospitality, gastvrijheid, klantgerichtheid en patiëntgerichtheid in de meest brede zin van het woord.

De resultaten van de meting maken de natuurlijke sterke kanten, de kwetsbaarheid én het potentieel duidelijk van iedere medewerker op het gebied van hospitality. Daarnaast worden tevens niveaus van verbinding met jezelf & de ander, als ook (potentiële)  leiderschapstalenten t.a.v. Hospitality gemeten.

ODC Hospitality geeft inzicht in:
 • Favoriete leiderschapsstijl en ontwikkelgebieden daarin.
 • De relatie met jezelf,  je eigen ik. En jezelf in relatie met de ander. En de ontwikkelgebieden daarin.
 • De persoonlijke invulling van 7 benoemde waarden van het uitdragen van gastvrijheid. Waar liggen de natuurlijke talenten en onbenut verborgen potentieel? Wat zijn de persoonlijke valkuilen?

De combinatie van de bovenstaande zaken maakt dat je inzicht krijgt waar je gericht op kan ontwikkelen. Waar je je kan ontplooien tot een mensgericht, gastvrij persoon. Hoe je op natuurlijke wijze chemie kan creëren met de ander. Want waar chemie is, is  vertrouwen, betrokkenheid en een moeiteloze communicatie. Betrokken en enthousiaste medewerkers zorgen voor loyale klanten en een succesvol bedrijf of organisatie. Door de persoonlijke coaching krijgt dit handen en voeten en kan jezelf tot actie overgaan.

Gastvrijheid is ieders tweede beroep


Bewust worden van echte mensgerichte klant-, gast-, patiëntvriendelijkheid

Jij kan jouw medewerkers helpen om bewust te zijn van hun intrinsieke waarde en deze vervolgens in te zetten vanuit klantperspectief. Een uniek proces dat bijdraagt aan sterke betrokken mensen binnen jouw organisatie en chemie met jouw klanten. En als er chemie is dan ontstaat er een duurzame verbinding. Een verbinding die bijdraagt aan het succes van jouw bedrijf.

Heldere rapportage

De ODC Hospitality biedt een heldere rapportage en een persoonlijke effectieve coaching.


Verwachte opbrengst ODC Hospitality
 • Meer bevlogen medewerkers
 • Bewustwordingsproces
 • Meer loyale klanten, gasten of patiënten, duurzame relaties
 • Hogere medewerker- én klanttevredenheid
 • Duurzamer presenteren van de gehele organisatie
 • Minder ziekteverzuim
 • Omzetstijging
 • Minder verspilling

Ben je nieuwsgierig geworden? Wil jij ook je medewerkers in staat stellen te ontwikkelen op het gebied van mensgerichte klant-, gast-, of patiëntvriendelijkheid? Neem dan contact op. Of download de presentatie.